Augmenten els expedients oberts pel Defensor de la Ciutadania de Vilanova

Els impostos municipals, especialment l’IBI, accidents relacionats amb l’estat de la via pública o queixes pel pagament de les plusvàlues en casos en què s’ha fet una dació en pagament són algunes de les queixes que han arribat al 2016 al Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú.
El 80 % de les recomanacions que ha fet Josep Ibars als diferents departaments municipals han estat acceptades. Malgrat això, el Defensor de la ciutadania ha estat mol crític perquè no s’aconsegueix simplificar , diu, els tràmits amb l’administració.

S'ha consultat 17 vegades en total, 1 vegades avui.
Augmenten els expedients oberts pel Defensor de la Ciutadania de Vilanova

Comentaris (0)