Balanç d’estiu de la policia local de Vilanova

La demanda de serveis de la policia local de Vilanova durant els mesos de juliol i agost s’ha mantingut aquest estiu en la mateixa línia que l’any passat, només amb un lleuger increment de l’17% respecte el 2013. Mentre l’estiu de l’any passat es van registrar 4.907 demandes, enguany han estat 4.992. Del total de serveis realitzats, destaquen per sobre de la resta els relatius a seguretat ciutadana . Els segueixen els corresponents a gestions internes, trànsit, els de tipus assistencial, els de policia administrativa, els de procediments i finalment els relacionats amb protecció civil.

S'ha consultat 233 vegades en total, 1 vegades avui.
Balanç d’estiu de la policia local de Vilanova

Comentaris (0)