Ciutats per la sostenibilitat

Vilanova serà seu de l’assemblea anual de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, on s¡aprovarà la Declaració de Vilanova sobre adaptació al canvi climàtic al territori i al litoral. aquesta associació de municipis compromesos amb el medi ambient reballa per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Una plataforma de cooperació on els municipis troben un marc adequat per intercanviar , experiències i promoure projectes d’interès comú.

S'ha consultat 50 vegades en total, 1 vegades avui.
Ciutats per la sostenibilitat

Comentaris (0)