Cubelles modifica inicialment el Pla General

Cubelles ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla General pel que fa als usos del sòl no urbanitzable. Això permetrà desenvolupar activitat econòmica en zones rústiques, com ara d’oci rural o de restauració. La modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal també permetrà la reserva d’uns terrenys situat al costat de l’aparcament del mercat de Cubelles per tal que en un futur s’hi construeixi l’institut Les Vinyes.

S'ha consultat 33 vegades en total, 1 vegades avui.
Cubelles modifica inicialment el Pla General

Comentaris (0)