El programa Tots x tots, de l’associació Atra, proposa la cooperació entre persones amb i sense malalties mentals

El 10 d’octubre se celebra el dia mundial de la salut mental , un dia en què es visualitzen les iniciatives relacionades amb aquesta malaltia. Fa 10 anys que a Vilanova hi treballa l’associació Atra, una entitat que dóna serveis a un centenar d’usuaris mitjançant la residència Pàdua, els pisos tutelats i el club social del Garraf. des del mes de juliol estan executant el programa Tots x tots, en el qual es dóna un suport i assistència personalitzada a cada usuari que tingui una necessitat concreta. La característica més destacada del programa és que s’executa amb voluntaris amb o sense trastorn mental. Aquesta condició, que malalts pugui ajudar altres malalts, el fa del tot innovador.

S'ha consultat 61 vegades en total, 1 vegades avui.
El programa Tots x tots, de l’associació Atra, proposa la cooperació entre persones amb i sense malalties mentals

Comentaris (0)