Families en perill d’exclusió social

200 families de Vilanova perceptores de la renda mínima d’inserció poden deixar de percebre aquest ajut a mitjans de l’any vinent.És un exemple de la situació de pobresa en la que es troba part de la població a la ciutat. Són families de perfil diferent però en risc de quedar-se si es retira aquest ajut, sense cap tipus de prestació. Des de serveis socials alerten de la situació d’exclusió social en la que es veu inmersa part de la població a la capital del garraf. L’Atur continua sent un problema per la capital del garraf. Al junt del 2013 la ciutat tenia una taxa d’atur del 18,8%, gairebé tres punts percentuals per sobre de la mitjana de la província i entre els 50 municipis amb la taxa més elevada.

S'ha consultat 51 vegades en total, 1 vegades avui.
Families en perill d’exclusió social

Comentaris (0)