Gestió de residus a Vilanova

A Vilanova, durant el 2013, s’han generat menys residus en el global de rebuig, envasos, mobles i trastos, fracció orgànica, i paper i cartró. Una evolució descendent que va començar l’any 2007, en què s’havien superat les 36 mil tones de residus recollides a la ciutat.

S'ha consultat 23 vegades en total, 1 vegades avui.
Gestió de residus a Vilanova

Comentaris (0)