Informe de la Cambra de Comerç

L’economia catalana es recupera millor que la del conjunt d’Espanya. La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat un estudi comparatiu que posa de manifest que la catalana té una evolució més positiva en la majoria dels indicadors.

S'ha consultat 21 vegades en total, 1 vegades avui.
Informe de la Cambra de Comerç

Comentaris (0)