Llum verda a la nova llei de governs locals

Ahir va començar la tramitació de la nova llei de governs locals de Catalunya que regularà el funcionament dels ajuntaments, els consells comarcals i les Diputacions. Els vots de Convergència i Unió i Esquerra Republicana han permès rebutjar les 5 esmenes a la totalitat presentades per la resta de partits. Per tant, la llei cotinuarà el tràmit parlamentari.

S'ha consultat 32 vegades en total, 1 vegades avui.
Llum verda a la nova llei de governs locals

Comentaris (0)