L’OMIC fa balanç del 2013

La telefònia mòbil segueix sent el principal motiu de queixes dels consumidors de Vilanova i la Geltrú. L’OMIC , l’oficina municipal d’informació al consumidor, presenta la memòria de 2013 on destaca el rescabalament de més de 120.000 euros retornats als ciutadans. Durant l’any passat es va atendre més de 2.200 consultes i reclamacions.

S'ha consultat 17 vegades en total, 1 vegades avui.
L’OMIC fa balanç del 2013

Comentaris (0)