Més il·luminació, menys consum

Vilanova i la Geltrú canvia les lluminàries de la Rambla Principal en una actuació que té per objectiu millorar-ne la il·luminació i disminuir el consum elèctric, que s’estima en fins a 20 mil euros anuals. Els tècnics d’Urbanisme de l’ajuntament han estat els encarregats de dissenyar aquests nous prototips low-cost, que han afegit tecnologia actual a la llumenera existent.

S'ha consultat 53 vegades en total, 1 vegades avui.
Més il·luminació, menys consum

Comentaris (0)