Millorar la qualitat de vida de la gent gran

Un centenar de científics europeus es troben a Vilanova amb l’objectiu de posar en comú els seus coneixements en matèria de prevenció de caigudes per millorar la vida de la gent gran. Les xarxes implicades busquen augmentar en dos anys la qualitat de vida de les persones grans, i tenen la voluntat de conscienciar les autoritats competents i la societat en general sobre la necessitat d’implementar polítiques i accions en aquest àmbit.

S'ha consultat 48 vegades en total, 1 vegades avui.
Millorar la qualitat de vida de la gent gran

Comentaris (0)