Ordenança d’animals Vilanova

Avui comença una campanya informativa per donar a conèixer la nova ordenança de tinença d’animals de Vilanova i la Geltrú. L’ajuntament assegura que l’objectiu de la nova normativa no és imposar sancions, sinó conscienciar als propietaris dels animals. El consistori alerta, però, que si quan acaba la campanya informativa a mitjans de març hi ha incompliments de la norma es sancionarà els propietaris d’animals amb multes que poden arribar fins als 3.000 euros, amb imports diferents depenent de si es tracta d’infraccions lleus, greus o molt greus.

S'ha consultat 29 vegades en total, 1 vegades avui.
Ordenança d’animals Vilanova

Comentaris (0)