Polígons industrials més competitius

Treballar per fer més competitius els polígons d’activitat econòmica de la comarca és una de les línies que aquest 2014 s’ha marcat l’Agència de Desenvolupament Node Garraf, que ha detectat baixa ocupació en aquests espais empresarials. Per a fer-ho, planteja diferents vies, com ara revisar els preus de les naus, incrementar-ne la seguretat o els serveis bàsics i millorar-ne les comunicacions.

S'ha consultat 39 vegades en total, 1 vegades avui.
Polígons industrials més competitius

Comentaris (0)