Prohibit fer foc al bosc des d’ara i fins el 15 d’octubre

El departament d’Agricultura, ramaderia, pesca, i alimentació ha informat ja de l’entrada en vigor de la prohibició d encendre foc en terreny forestal, que s’allargarà fins al 15 d’octubre. Una restricció que té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.
La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.
Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del departament d’agricultura.

S'ha consultat 15 vegades en total, 1 vegades avui.
Prohibit fer foc al bosc des d’ara i fins el 15 d’octubre

Comentaris (0)