Segueixen els fronts contra l’LRSAL

La Diputació Permanent valida el decret llei que fa front a la llei de reforma de l’administració local del govern espanyol.. D’aquesta manera, els grups han donat llum verda a la convalidació del decret que adapta els convenis entre la Generalitat i els ens locals a la llei estatal de racionalització i sostenibilitat local La nova norma inclou les recomanacions emeses pel Consell de Garanties Estatutàries, que a mitjan juliol va tombar l’anterior decret llei plantejat pel govern amb l’objectiu d’oposar-se a la llei de reforma-

S'ha consultat 30 vegades en total, 1 vegades avui.
Segueixen els fronts contra l’LRSAL

Comentaris (0)