Projecte reacciona

És un programa elaborat per alumnes de 4art d’ESO de centres d’ensenyament secundari de Vilanova i la Geltrú que vols donar a conèixer els Objectius del Mil·leni. Està realitzat per Taller de Cinema.